De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 


    

 

De ervaring van de Liefde
De onpersoonlijke en materialistische opvattingen die onze samenleving in onze houding tegenover het leven creëert, hebben grote schade toegebracht aan ons inzicht in de werkelijkheid van het gebed en aan ons vermogen om te bidden. In de eerste plaats hebben ze de waarde van aanwezigheid vervangen door het idee van functie: het is niet wat iemand is, maar wat hij doet, dat telt. De waarheid is dat de waarde van handelen bepaald worden door de kwaliteit van zijn. Onze ervaring van de liefde spreekt in alle gevallen de valse opvattingen tegen, maar het blijven diepgewortelde houdingen in ons moderne bewustzijn. De meditatie daagt die opvattingen uit aan de wortel, want als we mediteren, proberen we niet om iets te doen; we zijn eenvoudigweg aanwezig bij de werkelijkheid van de goddelijke aanwezigheid, en we leren in die aanwezigheid te blijven.
We leren een beetje met elke stap die we zetten, telkens wanneer we mediteren, elke morgen en avond. Dieper nog, ontdekken we dat zijn niet betekent geïsoleerd-zijn, maar dat het zijn wordt gerealiseerd in gemeenschap. Christus is in eeuwigheid in bij ons  aanwezig, en wij groeien in ons vermogen om bij Hem aanwezig te zijn. In dat besef van wederzijdse aanwezigheid, van gemeenschap, laat de goddelijke transcendentie zich kennen. En we worden uit de onderwereld van het op onszelf gecentreerd-zijn weggevaagd naar de oneindige energie en de volkomen vervulling van de werkelijkheid die Liefde is.

John Main