Voorbije lezing 26 november 2019

ONTMOETING EN VRIENDSCHAP: EEN GODDELIJK GEBEUREN
De spirituele dimensie in intermenselijke relaties.


ANSELM GRÜN
Neem je vrienden aan als een geschenk.

Het WOORD ‘VRIENDSCHAP’ komt van het Oudhoogduitse begrip ‘frija’,
dat zowel ‘vrij’ alsook liefhebben betekent.
In het begrip ‘vriendschap’ komen de woorden ‘vrijheid’ en ‘liefde’ samen.
Voor Germanen is een vriend iemand die jij beschermt en die jij bijstaat,
die jij graag mag en van wie je houdt.
Een vriend is vrij. Hij leeft zijn eigen leven.
En toch weet hij dat zijn vriend of vriendin van hem houdt.
De liefde beperkt hem niet in zijn bewegingsvrijheid.
Ze verplicht hem niet om de gunstbewijzen van zijn vriend terug te betalen.
Wat hij voor zijn vriend doet, doet hij uit liefde en uit vrije wil.
En hij bindt zijn vriend niet door zijn gunstbewijzen en door zijn liefde, maar hij laat hem vrij.Het is niet eenvoudig om de juiste verhouding  te vinden tussen liefde en vrijheid.
Onze liefde is vaak genoeg vermengd met claims, met je-vastklampen-aan-iemand,
met  verwachtingen ten opzichte van de ander.
En onze liefde eist vaak dat ze wordt beantwoord.
Wat ik doe voor een ander, verwacht ik ook terug.
Maar dit rekensommetje maakt echte vriendschap onmogelijk.
Er zijn vrienden die elkaar jarenlang niet zien en jarenlang niet met elkaar communiceren.
Maar zodra ze elkaar ontmoeten, vlamt de vriendschap weer op.
Ze houden direct weer van elkaar en begrijpen elkaar meteen weer
alsof ze gisteren pas afscheid van elkaar hebben genomen.
Ze zijn met elkaar vertrouwd.
Ze komen als ze met elkaar praten, direct bij de kern.
Ze raken elkaar echt. Ze worden één in hun hart.
Ze hebben elkaar in vrijheid losgelaten zonder de liefde voor elkaar te verliezen.

De verhouding tussen liefde en vrijheid zal bij ieder vriendenpaar anders zijn.
Steeds wanneer ik een vriend graag mag, ontstaat ook een stukje afhankelijkheid.
Als ik mij bewust word van deze afhankelijkheid,
kan ik er mij van distantiëren en de vriend bewust loslaten.
Het kenmerk van echte vriendschap is: innerlijke vrijheid.
Ik mag zeggen wat ik voel zonder alles te hoeven te berekenen.
Ik ben vrij om de weg te gaan die ik als juist beschouw.
Ik hoef niet op een verkeerde manier rekening te houden met mijn vriend
als ik voel dat ik van baan moet veranderen  of moet gaan verhuizen.
Ik kan vrij ademhalen.
En ik geef mijn vriend ook de bewegingsvrijheid  die hij voor zijn leven nodig heeft.

Van oudsher hebben wijze mannen en vrouwen de waarde van vriendschap geprezen
en het geheim van een vriend tot uiting gebracht in steeds weer nieuwe beelden:
‘Een vriend is iemand die luistert naar de melodie van je hart –
en deze weer voorzingt als je haar een keer hebt vergeten.’
Een vriend hoort heel precies wat mij ten diepste beweegt.
Hij luistert naar mijn hart om te ontdekken wat de grondmelodie van mijn leven is,
om te zien wanneer en hoe mijn leven gaat vibreren en stromen.
Hij neemt de melodie van mijn hart in zich op
om haar weer opnieuw te laten klinken als ze in mij is verstomd.