Voorbije lezing 26 ,05 Aelred van Rielvaulx

ONTMOETING EN VRIENDSCHAP    Een goddelijk gebeuren
De spirituele dimensie in intermenselijke relaties.

Vriendschap als opstap naar liefde en kennis van God
Johannes 15: 9 – 17 + toelichting Aelred van Rielvaulx osco

26 mei 2020

‘Ik heb jullie lief zoals de Vader mij liefheeft.
Zorg dat jullie in mijn liefde blijven.
Als jullie je aan mijn geboden houden, blijven jullie in mijn liefde,
zoals ik mij aan de geboden van mijn Vader houd en blijf in zijn liefde.
Met wat ik jullie gezegd heb, wil ik mijn blijdschap op jullie overbrengen;
dan zal jullie blijdschap volmaakt zijn.
Mijn opdracht aan jullie is: heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad.
Je liefde voor je vrienden kan niet groter zijn dan wanneer je je leven voor hen geeft.
En jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat ik je opdraag.


Ik noem jullie niet langer knechten, want een knecht weet niet wat zijn heer doet.
Nee, ik noem jullie vrienden,
omdat ik jullie alles heb bekendgemaakt wat ik van mijn Vader gehoord heb.
Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen.
En ik heb jullie eropuit gestuurd om vrucht te dragen
en om jullie vrucht blijvend te laten zijn.
En de Vader zal jullie alles geven wat je hem met een beroep op mij vraagt.
Dit is mijn opdracht aan jullie: heb elkaar lief.'  (Johannes 15: 9 – 17)

‘Vrucht dragen’ om elkaar lief te hebben.
‘Erop uitgaan’ betekent in de ware vriendschap vorderingen maken.
‘Vrucht dragen’ betekent de zoetheid van haar volmaaktheid smaken.

In de spirituele vriendschap worden dus vorderingen gemaakt en vruchten geoogst.
Deze progressie komt neer op een groei in onbaatzuchtigheid,
sterker nog, met geen andere limiet dan het geven van zijn leven voor zijn vriend.
Ziedaar tot welke hoogte de liefde tussen vrienden moet reiken.
Christus levert hier het model voor de vriendschap.

Spirituele vriendschap wortelt in Christus,
ontwikkelt zich in Hem
en komt in Christus tot volkomenheid.
Dat zij in Christus begint, betekent dat Hij het is die ons de liefde voor onze vriend geeft.
Hij die liefde zelf is, schept de onze
en blijft bron en inspirator van de vriendschap
zelfs als wij ons daar aanvankelijk niet van bewust zijn.

Gaandeweg groeit bij spirituele vriendschap de bewustwording van een goddelijke Derde in de relatie.
Vriendschap waarvan Christus het fundament is, wordt de ideale opstap naar liefde en kennis van God.