Mediteren is je oefenen in 4 helende levenshoudingen

sin

 

 

 

 

 

 

 

 


Kerknet-redactie
Je ontdekt ze in ‘De kracht van contemplatie: in stilte genezing vinden’ van Karin Seethaler. Een praktische handleiding voor christelijke meditatie.
De Duitse sociaalpedagoge en theologe volgt de methode van de Hongaarse jezuïet Franz Jalics met wie ze 5 jaar samenleefde en -werkte.
karin seethaler

 

 

 

Karin Seethaler © Karin Seethaler
Vanuit haar praktijkervaring beschrijft Seethaler concrete voorbeelden en mogelijke misverstanden. Een realistische gids voor wie met meditatie in de christelijke traditie wil beginnen.
Interessant is dat Seethaler meditatie niet als een techniek opvat, maar wel als een beoefening van 4 helende levenshoudingen.

#1 Aandacht voor wat is
Mindfulness is geen nieuwe behoefte of uitvinding. Jezus vraagt om waakzaam te zijn (Mc13,35) en verbindt waakzaamheid met gebed (Mt26,41).
Ontmoeting met jezelf, met anderen en met God begint altijd op de bodem van jouw menselijke realiteit in dit moment. De schat is in de akker van je bestaan verborgen (Mt13,44).
Hoe maak je ruimte voor aandacht in jouw drukke bestaan?
* Wees vastbesloten om aandachtig te zijn en begin altijd opnieuw.
* Neem je lichaam waar, van je voetzolen tot je schedel. Adem eens bewust goed door.
* Kom thuis bij jezelf, stem je af op wat er op dit moment in jou omgaat.
* Neem afstand van beoordelingen van jezelf, anderen of situaties. Laat heilzame onzekerheid toe.
* Verwonder je over het oergeheim van de tijd: elk moment is éénmalig.
* Stop de prestatiedruk die je blik verengt.

 


#2 Toewending naar God
Door verbonden te blijven met Jezus (Joh15,5) krijg je alle kracht die je nodig hebt voor een vruchtbaar leven. Meditatie is geen techniek die uit zichzelf resultaten oplevert.
Mediteren is oefenen in overgave aan het goddelijke Jij.
Hoe kom je tot die tegendraadse houding van overgave?
* Christen zijn is op de eerste plaats een relatie. Relaties ontstaan als er openheid en bereidheid is: een ja.
* Begin je meditatie met de relatie tot jezelf. Verschijn voor God zoals je bent.
* Druk je bereidheid tot overgave uit: Deze tijd schenk ik aan Jou. Leid mij. Ik ben er voor Jou. Uw koninkrijk kome.
* Je kan jezelf niet bevrijden van je eigen wereld die zich opdringt: gedachten, gevoelens, zorgen, plannen, fantasieën, ongeduld, controledrang… Druk uit wat er in je naar boven komt. Ga er niet op in, maar geef het aan God. Laat Hem in jou orde scheppen.
* Als je afdwaalt, keer dan met je aandacht terug naar God. Blijf niet rond jezelf cirkelen, rond je tekorten of zorgen. Richt je innerlijke blik altijd weer op Jezus. Doe dat in je eigen woorden of met een meditatietechniek.
* Geef je meditatietijd op het einde aan God. Hoe die tijd ook geweest is. God ziet jou en je inspanningen anders dan jezelf.
* Wees standvastig in je vertrouwen dat God erin zal voorzien op de manier en de tijd die Hij goed vindt.


#3 Bereid tot verzoening
Door de 2 vorige houdingen komt aan het licht wat je ergert of pijn doet. Oude of nieuwe wonden houden je innerlijk gevangen tot je kiest voor verzoening.
Verzoening heeft niets te maken met je woede of ergernis onderdrukken. Het is een bevrijdende weg gaan die tijd vergt.
De biecht is een krachtig symbool van die weg. In de absolutie mag je Gods vergeving ontvangen nog voor je eigen hart daartoe in staat is. Verzoening is niet iets wat jij presteert, maar wat zich voltrekt.
Hoe kan je verzoening laten gebeuren in je leven?
* Om je te verzoenen met anderen, moeten je jezelf leren vergeven. Juist tegenover onszelf zijn we soms heel onbarmhartig.
* Neem waar dat je gekwetst bent. Want verdrongen verwondingen werken verder in het onbewuste.
* Neem zelf de eerste stap om de weg van verzoening te gaan. Wacht niet op de ander om dat te doen.
* Geef je grenzen aan om je te beschermen tegen nieuwe kwetsuren.
* Druk je wil tot verzoening uit tegenover jezelf of een vertrouwenspersoon. Ook al ben je nog niet klaar met je gevoelens.
* Geef al je wrok, pijn en verwijten aan God. Door ze uit te drukken, respecteer je je eigen gevoelens. Door ze aan God te geven, zwelg je er niet in.
* Gun God de tijd om jouw wonden te helen op Zijn tijd.


#4 Bereid tot lijden
Verzoening met jezelf, anderen en God is maar mogelijk als je bereid bent om pijn te verdragen. Lijden en dood zijn een groot taboe in onze cultuur. Maar het kruis is er gewoon. Hoe je ermee omgaat, is bepalend voor je geloofsweg, je meditatie en je leven.
Heling begint waar je niet wegvlucht voor wat je doet lijden.
In de meditatie moet je het kruis niet zoeken. Het is genoeg de pijn die zich aandient niet te ontwijken.
* Storende geluiden.
* Gedachten of zorgen die je niet wilt.
* Lichamelijke pijn of ongemakken.
* Negatieve gevoelens.
Een grondhouding van meditatie is om alles wat er in je opstijgt te laten zijn.
Door alles te verbinden met Gods aanwezigheid, verander je het in de wortel.


Meer weten
* Karin Seethaler. De kracht van contemplatie: in stilte genezing vinden. Berne Media/Carmelitana, 2016, ISBN 9789089721389, 206 pagina's, 17,90 euro. Bestel op Kerknet
* Website van Karin Seethaler (Duits)
* Franz Jalics. Contemplatieve oefeningen: een inleiding in de contemplatieve levenshouding en in het Jezusgebed. Carmelitana, 2012, ISBN 9789070092849, 341 pagina’s, 24 euro. Bestel bij Carmelitana

zie Kerknet