Voorbije lezing maart 2020

ONTMOETING EN VRIENDSCHAP - EEN GODDELIJK GEBEUREN
De spirituele dimensie in intermenselijke relaties.


KARIN SEETHALER (naar Franz Jalics sj)
God heeft ons geen feedback. Menselijke relaties als spiegelbeeld voor mijn relatie tot God.


Het gevaar bestaat dat men in zijn gerichtheid op het goddelijke, zichzelf iets kan wijsmaken.
Iemand denkt bijvoorbeeld van zichzelf dat hij zeer spiritueel is,
terwijl hij in de meditatie toch alleen maar om zichzelf draait en dat niet bemerkt.
‘Een mens die veelvuldig bidt, is nauwelijks te onderscheiden van een niet biddende mens
wanneer hij zich niet voor de goddelijke werkelijkheid opent’.

De opening begint als hij bereid is een luisterende houding aan te nemen.
Het ‘luisterende hart’ (1 Kon. 3:9) maakt het mogelijk te ontvangen en iets nieuws op te nemen.
Ik kom altijd anders uit een werkelijke ontmoeting dan dat ik erin ben gegaan.
Elke echte ontmoeting heeft invloed op mij.

De luisterende houding is een brug die verschillende werelden verbindt.
Zij maakt ontmoeting mogelijk en laat de relatie tot mezelf, tot de medemensen en tot God groeien.
Om een relatie tot God tot stand te brengen,
is de mediterende bereid zich voor de goddelijke aanwezigheid te openen
in een luisterende en aandachtige houding.
In hoeverre hij dit al daadwerkelijk beleeft,
is echter alleen herkenbaar in de menselijke relaties.

Lees meer...

Voorbij lezing maart 2020 H. ArtsONTMOETING EN VRIENDSCHAP: EEN GODDELIJK GEBEUREN
De spirituele dimensie in intermenselijke relaties.Inleiding vanuit Herwig ARTS, De wegen van het hart. Over vriendschap, blz. 97-112, Breuk in de vriendschap

Wie iemand bemint kan kwetsbaar hongerig worden, zelfs veeleisend hongerig.
Men verlangt er naar de andere te zien, een reëel contact te hebben.
Men verlangt ook wederliefde.
In tijden tussen ontmoetingen en samenzijn, waarin dat reëel contact
en duidelijke blijken van wederliefde ontbreken,
is er nood aan geloof en vertrouwen in de vriendschap,
een weten dat die vriendschap er is, dat genegenheid en aandacht blijven.
Twijfel daaraan is dodelijk voor iedere liefdes- en vriendschapsrelatie.
Daar een vriendschapsrelatie geen huwelijksrelatie is,
zijn er in de beleving van zo’n relatie veel momenten zonder reëel contact
en bovendien is een vriendschapsrelatie niet zo exclusief als een partnerrelatie.
Men kan meerdere vrienden en vriendinnen hebben.
En hoewel een vriend of vriendin niet zó onvervangbaar is,
hij of zij is ook niet zomaar te vervangen.
Het verlies van een vriend of vriendin kan erg aangrijpend zijn,
een niet te stelpen gevoel van verlies zijn,
hoewel dat gevoel ook te maken kan hebben met een gekwetst eergevoel.

Lees meer...

Voorbij lezing 22 oktober 2019

Visioen van vriendschap
Aelred van Rielvaulx  osc (1110-1167)


Trek vooral niet in twijfel dat vriendschap uit liefde voortkomt. Wie kan van een ander houden, die niet van zichzelf houdt? Want de liefde voor je naaste moet een afspiegeling zijn van de liefde waardoor je jezelf waardevol vindt. Maar wie zichzelf of anderen tot schandelijk of onwaardig gedrag aanzet, houdt niet van zichzelf. Het eerste wat je dus moet doen, is jezelf zuiveren door nergens aan toe te geven wat slecht voor je is en niets na te laten wat je kan verrijken. Als je eenmaal zo jezelf bemint, moet je volgens dezelfde regel van je naaste houden. Aangenomen dat deze naastenliefde een grote groep mensen insluit, dien je dan ook keuzes te maken wie van hen je toelaat in de intieme vertrouwelijkheden van de vriendschap en aan wie je overvloedig je genegenheid schenkt. Je geeft je dan bloot tot in je diepste wezen, tot ingewand en merg, de gedachten en roerselen van je hart. Wie je vriend wordt, bepaal je niet door zomaar achter je gevoel aan te sjokken, maar op grond van het inzicht van je verstand. Je ontdekt verwantschap in gedrag en je contempleert in hem de deugden.

Lees meer...

Voorbije lezing 26 november 2019

ONTMOETING EN VRIENDSCHAP: EEN GODDELIJK GEBEUREN
De spirituele dimensie in intermenselijke relaties.


ANSELM GRÜN
Neem je vrienden aan als een geschenk.

Het WOORD ‘VRIENDSCHAP’ komt van het Oudhoogduitse begrip ‘frija’,
dat zowel ‘vrij’ alsook liefhebben betekent.
In het begrip ‘vriendschap’ komen de woorden ‘vrijheid’ en ‘liefde’ samen.
Voor Germanen is een vriend iemand die jij beschermt en die jij bijstaat,
die jij graag mag en van wie je houdt.
Een vriend is vrij. Hij leeft zijn eigen leven.
En toch weet hij dat zijn vriend of vriendin van hem houdt.
De liefde beperkt hem niet in zijn bewegingsvrijheid.
Ze verplicht hem niet om de gunstbewijzen van zijn vriend terug te betalen.
Wat hij voor zijn vriend doet, doet hij uit liefde en uit vrije wil.
En hij bindt zijn vriend niet door zijn gunstbewijzen en door zijn liefde, maar hij laat hem vrij.

Lees meer...

Herwig Arts

ONTMOETING EN VRIENDSCHAP    Een goddelijk gebeuren
De spirituele dimensie in intermenselijke relaties.

Het christendom is de godsdienst van de vriendschap.
Herwig Arts sj

28 september 2019

Eigenlijk is het christendom de godsdienst van de vriendschap, en wel in tweevoudig opzicht.
Voor Ignatius en voor Bernardus was het ideaal van de christen,
een vertrouwelijke, ja zelfs vriendschappelijke omgang met God.
God is inderdaad één en al verlangen naar een verbond,
een vereniging of een intieme verbintenis met iedere mens.
Is de Bijbel niet het lange verhaal van het oude en nieuwe ‘verbond’ tussen God en zijn volk?
Maar bovendien is de mens ook geroepen om van zijn medemensen te houden.

Lees meer...