Homilie Pinksteren 2020

 

Broeders  en zusters van het Open Contemplatief Huis,
 
De corona-lockdown maakte een einde aan de erediensten in ons land net voor de aanvang van de Goede Week.
Toen hoopten we dat we zeker op Pinksteren weer vieringen zouden mogen houden. Niet dus.
Hoewel we nog geen opgave van datum voor het heropstarten van de erediensten ontvangen hebben,
hebben we toch al een bundel richtlijnen gekregen hoe het er bij zo’n heropstarten aan toe zal moeten gaan.
Lectuur waarvan een mens niet gelukkig wordt….
 
Maandagavond eindigt de Paastijd.
We zaten gedurende heel die Paastijd dus in liturgische quarantaine.
Maar liturgie en eredienst blijkt niet ‘essentieel’ te zijn…
We moeten ons inderdaad de vraag durven stellen:
wie mis-t er de mis?
Maar over de eerste christenen lezen we in het Boek der Handelingen:
Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel,
braken het brood in een of ander huis…
Liturgie en gebed was weliswaar niet het enige waartoe de Geest die christenen toe inspireerde.
Maar ze beschouwden het toch als een ‘must’
en waren onbekend met een individualistische geloofsbeleving.


 
Ik hoop dat de Geest ons mag inspireren
om werkelijk nieuwe wegen te vinden
niet om ‘onze kerk’ of onze liturgie weer ‘aantrekkelijk’ te maken,
maar om ons geloof authentiek te beleven
en het woord van God te blijven spreken.
“Ons christen-zijn zal in deze tijd bestaan uit slechts twee elementen:
bidden en onder de mensen het goede doen. (…)
En iedere poging om de kerk voortijdig weer
een succesvolle en machtige organisatie te doen worden,
zal een vertraging betekenen in haar noodzakelijke verandering en zuivering.
Het is niet aan ons de dag te voorspellen  - maar die dag zal komen –
dat er weer mensen geroepen worden om zó Gods woord te spreken
dat de wereld er onder verandert en zich vernieuwt.
Het zal ene nieuwe taal zijn, volkomen a-religieus misschien
maar bevrijdend en verlossend als de taal van Jezus.”
Als jullie de bijlage openen wordt wel duidelijk
wie zo’n uitspraak gedaan heeft..
 
Vrede en alle goeds.
Pr. Dirk