Ter inspiratie

 

Buiten de grenzen treden.

Als de christelijke kerk de test van de huidige veranderingen in onze beschaving en de overgang van het moderne naar het postmoderne tijdperk wil doorstaan, ben ik ervan overtuigd dat zij zich niet alleen kan bezighouden met de schapen die keurig meelopen in haar kudde of met het traditionele zendingswerk dat tot doel heeft zoekers in bewoners te veranderen en hen in de bestaande institutionele en mentale begrenzingen van de kerken wil persen.

Zij moet buiten haar grenzen treden en proberen de zoekers met wederzijds respect te ‘begeleiden’, zonder daarmee per se zielen te willen winnen. We lopen dan het risico dat niet alleen zij, maar ook wij zullen veranderen, omdat wij niet de hele waarheid bezitten en de waarheid ons gemeenschappelijke doel is. De waarheid die ons in Christus is gegeven, is geen statisch object en geen reeks formules, maar de weg en het leven, iets wat in beweging is en ons voortdurend ertoe oproept ‘naar dieper water te varen’. Ik verwacht dat er voor het komende tijdperk behoefte zal zijn aan een synthese van ecclesiologie (het nadenken over de kerk), politieke theologie (het nadenken over de rol van christenen in de samenleving) en spiritualiteit (het zoeken naar een specifieke stijl van leven en toepassing van het geloof).
Tomás Halík, In het geheim geloven. Autobiografie.