De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 


    

Het belang van discipline!
   
Laat me je nog eens herinneren aan het belang van de discipline. Stil blijven zitten is de eerste stap weg van egoïsme en van bezig zijn met jezelf en met je lichaam. Zit stil. Je gaat binnen in, daalt af in gebieden van eenvoud in jezelf die je nauwelijks verwachtte te vinden, gebieden van nederigheid in jezelf die je vergeten was: je vermogen om te zijn als een kind, om vol vertrouwen alle eisen en verlangens los te laten en je woord te blijven zeggen, heel de meditatietijd lang. Neem het woord weer op zodra je het laat vallen. Maak je geen zorgen om de afleidingen. Er is geen binnenweg en geen instantmystiek. Er is alleen, voor ieder van ons, de oneindige liefde van God die opwelt in ons hart, en dat is meer dan voldoende. Luister naar Paulus (Ef. 2,17-18):
“Bij zijn komst  heeft Hij vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader.”
Daarom mediteren wij: omdat we toegang hebben tot de Vader, tot onze Vader, in de ene Geest.
John Main osb