De vreugde van het evangelie

franciscus

 paus FRANCISCUS


Orkestleider
De heilige Geest komt niet slechts aan het licht door een symfonie van geluiden die op harmonieuze wijze de verscheidenheid verenigt. Hij verschijnt ook als orkestleider die de lofprijzingen voor de grote werken van God doet samenklinken. De heilige Geest is de bewerker van verbondenheid, de kunstenaar van de verzoening die de hinderpalen tussen de joden en Grieken, tussen slaven en vrijen, opruimt en zo één lichaam schept. Hij bouwt de geloofsgemeenschap op door het samenspel van de eenheid van het lichaam en van de veelheid van de ledemanten.
(Uit de algemene audiëntie van woensdag 19 juni 2019)