De stille revolutie

vlinderuitcocon

 

 

 Waarom mediteren?

Mediteren is gevoelig en bewust leren worden voor de aanwezigheid van de Heer in ons. Zijn aanwezigheid in ons leert dat ieder van ons geheeld wordt door de kracht van zijn liefde. Als we contact kunnen maken met die diepten in ons, zien we dat we geen geïsoleerde individuen zijn. In dit mysterie van de inwoning van Christus in ons hart is ieder van ons geroepen om voorbij alle scheiding lief te hebben en bemind te worden.

Waarom mediteren? De sleutel tot dit alles is het grondprincipe van harmonie die in ons te vinden is en dat principe is de Geest, de Geest van Christus. Mediteren is eenvoudigweg het richten van niet alleen onze aandacht, maar van heel ons leven, op dat principe van harmonie, eenheid en liefde.
   
    Als je de tocht ernstig neemt, is het essentieel om elke morgen en avond te mediteren. Er zijn geen binnenweggentjes. Er bestaat geen instant mystiek; er is alleen de werkelijkheid van de pelgrimstocht naar je eigen hart. Als je mediteert, wordt je niet geraagd ervaringen uit de tweede hand van iemand anders te accepteren, zelfs niet het getuigenis van de apostelen of van Paulus. Ieder van ons wordt uitgenodigd deze diepten te peilen en vanuit deze eigen ervaring contact te maken met de Geest van Christus en om in dat proces helemaal echt te worden, helemaal de persoon die we geroepen worden te zijn. In dat proces, waarin we uit de kracht van Christus leven, wordt alle scheiding overstegen.
John Main